19th SMA Council

 
19TH SMA COUNCIL 1978/1979

 

President   Dr Choo Jim Eng
President-Elect   Dr Toh Keng Kiat
Honorary Secretary  

Dr Allan Ng

Honorary Treasurer   Dr Loh York Siong
     
Council Members   Dr Giam Choo Keong
    Dr Gwee Ah Leng
    Dr Low Lip Ping
    Dr Mah Guan Kong
    Dr Aloysius Teo
    Dr Wong Mook Ow