29th SMA Council

 
29TH SMA COUNCIL 1988/1989

 

President   Dr N K Yong
Vice President   Dr W R Rasanayagam
Honorary Secretary  

Dr Tan Yew Ghee

Honorary Asst Secretary   Dr Ang Peng Chye
Honorary Treasurer   Dr Yap Boh Seng
     
Council Members   Dr Giam Choo Keong
    Dr Khoo Chong Yew
    Dr Low Lip Ping
    Dr Ong Choo Khim
    Dr Tay Boon Keng
    Dr Wong Yip Chong